Hovudprosjekt 2005

Demonstrasjon

EasyPublish
Vi har sett opp ein demonstrasjon av systemet som har fått arbeidstittelen EasyPublish, slik at du kan prøve det i praksis. Vi har teke bort eit par funksjonar som finnast i det ferdige produktet, endring av passord og få tilsendt nytt passord.

  • Brukarnamn: demo
  • Passord: demo

Kom gjerne med tilbakemeldingar eller spørsmål i høve til denne demonstrasjonssida.

Andre demosider

Vi har òg sett opp sider for å vise fleksibiliteten til EasyPublish, med tanke på utsjånad styrt med CSS. Denne serien med sider viser følgjande: