Hovudprosjekt 2005

Val av oppgåver

I dag stod val av oppgåver til hovudprosjekt 2005 på programmet. Vi var nummer seks i prioriteringsrekka, og var dermed ganske sikre på å få ei av dei oppgåvene vi ønskte oss. Med nærare 40 ulike oppgåver velje i mellom var det meir enn nok for dei ulike gruppene ta av.

Vi endte til slutt opp med førstevalet vårt: Eit publiseringssystem for veven, med Mediesenteret som oppdragsgjevar.

Lagra under: Dagbok