Hovudprosjekt 2005

Første møte

I dag hadde vi vårt første møte med oppdragsgjevarane våre, Morten Fahlvik og Jan Tore Ynnesdal ved Mediesenteret. Saman med oss hadde vi vår kontaktperson Svein-Ivar Lillehaug. Under dette første møtet vart det lagt vekt på presentasjon av oppgåva, med dei visjonane og ønskjene oppdragsgjevarane våre hadde.

Eit meir detaljert møtereferat dukkar snart opp.

Lagra under: Dagbok