Hovudprosjekt 2005

Dag 2

Arbeida vidare med kravspesifikasjonen samt laga risikoliste.
17 brukstilfelle detaljert beskrive og 12 risikopunkt dokumentert.

Lagra under: Dagbok