Hovudprosjekt 2005

Presentasjon for Mediesenteret

Vi starta dagen med å setje opp ein plan for heile veka. Det blir hovudsakleg jobba med forprosjektrapporten og annan planlegging. Vi nærmar oss slutten på definisjonen av detaljerte brukstilfeller og er no oppe i 25 brukstilfeller. Vi har òg blitt presentert for alle som jobbar ved Mediesenteret under deira måndagsmøte.

Lagra under: Dagbok