Hovudprosjekt 2005

Nok en arbeidsdag over

I dag har me fått laga første utkast til klassediagram, detaljerte brukstilfeller er også ferdig. Kravspesifikasjonen er ferdig første utkast.

Lagra under: Dagbok