Hovudprosjekt 2005

Tidsestimering

Dagen i dag har vi brukt til å planlegge milepælar og tidsforbruk i løpet av prosjektet. Dette er ikkje lett, men arbeidet har resultert i eit Gantt-diagram og ein plan for milepælar i prosjektet. Vi har i tillegg brukt tid til å oppdatere nettsidene våre.

Lagra under: Dagbok