Hovudprosjekt 2005

Kort dag i dag

I dag har me fått skryt fordi me har vore flinke. Me har gjort ferdig dokumentet ang. kodestandardar og kome langt på veg med forprosjektrapporten. Det er sol ute.

Lagra under: Dagbok