Hovudprosjekt 2005

Endeleg helg igjen!

Arild har fått PC, godt nøgd er han.Det første vi gjorde i dag var at vi kom på jobb. Deretter førebudde vi møte med Morten der vi mellom anna skulle gå gjennom kravspesifikasjonen. Tid til ein etterlengta fotosession vart det også før møtet tok til. Rett før vi gjekk til lunsj fekk Arild ei hyggeleg overrasking, PC-en kom! Ellers har dagen gått med til oppdatering av dokumentasjon og nettside. Overskya i dag. No skal vi planlegge neste veke.

Lagra under: Dagbok