Hovudprosjekt 2005

Klart for party

I dag meldte Arild at han var sjuk og vi som ikkje hadde nokon unnskyldning for å bli heime har halde oss til programmering og databasedesign. Vi har testa enkle funksjonar som innlogging og oppretting av brukarar og Åshild har til og med laga eit lite utkast til brukargrensesnitt for innlogging. Ellers har lokala vore prega av hamring, rare lydar og lys i mange fargar, og rykta går om at kontoret vårt blir midlertidig rydda bort. Det er forresten fort gjort å bli lurt av sola der ute, kaldt er det uansett.

Lagra under: Dagbok