Hovudprosjekt 2005

Presentasjon av forprosjektet

Vi hadde i dag ein presentasjon av forprosjektet vårt. Men sjølv om det var få oppmøtte, var det berre gode tilbakemeldingar frå desse. Vi er flinke, vi kan ikkje noko for det. For dei som er interessert i å sjå presentasjonen, har vi lagt ut lysbiletserien i både Flash– og PDF-format.

Ellers har vi gjort ferdig forprosjektrapporten og på slutten av dagen vart det tid til litt meir programmering. I dag er truleg siste dag på lenge at vi kan lunsje ute i det fri.

Lagra under: Dagbok