Hovudprosjekt 2005

Innlevering av forprosjektrapport

I dag har me gjort ferdig forprosjektrapporten. I den forbindelse vil me gjerne takke Mauricio Pavez for illustrasjonen til framsida vår. Me har òg komt ein del lengre i programmeringa i dag. Dessutan har Christoffer i løpet av helga laga ein pauselogg, som viser ein av dei få pausane me har hatt i løpet av prosjektet.

Lagra under: Dagbok