Hovudprosjekt 2005

Den store programmeringsdagen

Milepæl om ferdig brukaradministrasjon vart oppnådd 99 % i dag, vi er godt nøgde med det. Ellers har det jo vore ein strålande dag for alle oss Brann-fans, 1-3 mot Aafk var ikkje eit mål for lite. Lett regn i Bergen i dag.

Lagra under: Dagbok