Hovudprosjekt 2005

Framsyning for oppdragsgjevarane

Vi har hatt eit møte med oppdragsgjevarane i dag, der vi har gått gjennom heile systemet for dei. Tilbakemeldingane var positive, sjølv om publiseringssystemet har behov for finpuss. Dette har vi brukt tida på i dag. Neste veke skal vi snakke CSS med Hanne. For nokre vart det ein kort dag, sjølv om enkelte hadde dårlegare unnskyldningar enn andre. I dag blir det ingen dumme vitsar, og veret er uansett dårleg.

Lagra under: Dagbok