Hovudprosjekt 2005

Rapportskrivinga har starta

I dag har vi, etter å ha brukt fleire dagar på å manne oss opp, så vidt starta på hovudrapportskrivinga. Det blir ein lang og smertefull prosess. Men vi reknar med å kome i havn snart. Det er i tillegg mange andre ting som må på plass, eit par presentasjonar er blant desse. På toppen av det heile har oppdragsgjevarane våre funne eit prosjekt som kanskje kan bruke systemet vi jobbar med. Men då krevst det sjølvsagt litt tilpassingar. Vi får sjå korleis det går. Ute er det fint vêr, men kaldt.

Lagra under: Dagbok