Hovudprosjekt 2005

Presentasjon for Mediesenteret – igjen

Dagen i dag har stort sett gått med til rapportskriving. Vi har òg drive med små kosmetiske endringar og lagt til funksjonalitet for å legge til botntekst i webløysinga vår. I tillegg har vi presentert det tilnærma ferdige produktet for Mediesenteret under deira felles mandagsmøte. Kontaktperson ved høgskulen, Svein-Ivar Lillehaug, var òg tilstades. Vi fekk ein del spørsmål å svare på, i høve til kva systemet kunne og ikkje kunne utføre, men ellers positive tilbakemeldingar.

Lagra under: Dagbok