Hovudprosjekt 2005

Risikoliste 1.1

Dag 2

Arbeida vidare med kravspesifikasjonen samt laga risikoliste.
17 brukstilfelle detaljert beskrive og 12 risikopunkt dokumentert.

Lagra under: Dagbok

Første arbeidsdag

I dag hadde me vår første arbeidsøkt hos Mediesenteret. Me starta på arbeidet med kravspesifikasjonen. Det skal me fortsetje med i morgon. Spørsmål som har dukka opp undervegs har me fått svar på hos oppdragsgjevar.

Lagra under: Dagbok

Møte 05.04.2005