Hovudprosjekt 2005

Måndag på ein fredag

I dag ser det ut til at me kan bli ferdig med målet for dagen, samt litt av målet for måndag. Ein god dag med andre ord. Me har begynt å slette innlegg og håpar me kan få til å opprette innlegg før me gjer oss.
På slutten av dagen opplevde me risiko R-11 frå risikolista vår. Pingvin-serveren, der databasen vår ligg, var nede!
Ute skin sola og snart er det helg.

Lagra under: Dagbok

Ny iterasjon

I dag har vi avslutta første iterasjon, og byrja på ein ny. Vi har gjort oss ferdige med funksjonar som er relatert til brukarhandtering og gått over til handtering av innhald. Målet i dag var å få vist ein post. Vi har dessutan planlagt resten av denne iterasjonen. I dag blir det ikkje noko fotballsnakk i denne dagboka og ute skin sola. I morgon tek vi ein fridag, men kjem sterkt attende på fredag.

Lagra under: Dagbok

Den store programmeringsdagen

Milepæl om ferdig brukaradministrasjon vart oppnådd 99 % i dag, vi er godt nøgde med det. Ellers har det jo vore ein strålande dag for alle oss Brann-fans, 1-3 mot Aafk var ikkje eit mål for lite. Lett regn i Bergen i dag.

Lagra under: Dagbok

Forprosjektrapport

Innlevering av forprosjektrapport

I dag har me gjort ferdig forprosjektrapporten. I den forbindelse vil me gjerne takke Mauricio Pavez for illustrasjonen til framsida vår. Me har òg komt ein del lengre i programmeringa i dag. Dessutan har Christoffer i løpet av helga laga ein pauselogg, som viser ein av dei få pausane me har hatt i løpet av prosjektet.

Lagra under: Dagbok