Hovudprosjekt 2005

Endeleg helg igjen!

Arild har fått PC, godt nøgd er han.Det første vi gjorde i dag var at vi kom på jobb. Deretter førebudde vi møte med Morten der vi mellom anna skulle gå gjennom kravspesifikasjonen. Tid til ein etterlengta fotosession vart det også før møtet tok til. Rett før vi gjekk til lunsj fekk Arild ei hyggeleg overrasking, PC-en kom! Ellers har dagen gått med til oppdatering av dokumentasjon og nettside. Overskya i dag. No skal vi planlegge neste veke.

Lagra under: Dagbok

Møtereferat 15.04.05

Kort dag i dag

I dag har me fått skryt fordi me har vore flinke. Me har gjort ferdig dokumentet ang. kodestandardar og kome langt på veg med forprosjektrapporten. Det er sol ute.

Lagra under: Dagbok

Tidsestimering

Dagen i dag har vi brukt til å planlegge milepælar og tidsforbruk i løpet av prosjektet. Dette er ikkje lett, men arbeidet har resultert i eit Gantt-diagram og ein plan for milepælar i prosjektet. Vi har i tillegg brukt tid til å oppdatere nettsidene våre.

Lagra under: Dagbok

Gantt-diagram

Nok en arbeidsdag over

I dag har me fått laga første utkast til klassediagram, detaljerte brukstilfeller er også ferdig. Kravspesifikasjonen er ferdig første utkast.

Lagra under: Dagbok

Presentasjon for Mediesenteret

Vi starta dagen med å setje opp ein plan for heile veka. Det blir hovudsakleg jobba med forprosjektrapporten og annan planlegging. Vi nærmar oss slutten på definisjonen av detaljerte brukstilfeller og er no oppe i 25 brukstilfeller. Vi har òg blitt presentert for alle som jobbar ved Mediesenteret under deira måndagsmøte.

Lagra under: Dagbok